Materiel

Forvogne
7 stk.
2. stk trækkere løftbar med hydralik

2 stk. 4 akslet med hejs

1 stk. 4 akslet med hejs og kran

2 stk. 4 akslet med tank

Kærre
2 stk.
1 stk. 2 akslet med hejs

1 stk. 3 akslet med hejs

Kraner
1 stk.
28 ton med grab og pallegaffel
Gummiged
1 stk.
3 m3 skovl + gafler
Container
ca. 80 stk.
Åbne og lukkede
Trailere
4 stk.
1 stk. 3 akslet med tip 48 m3

1 stk. 3 akslet walking floor 92 m3

1 stk. 3 akslet gylle 34 m3

1 stk. 2 akslet tank 31 m3

1 stk. 4 akslet tank 39 m3